...
Düşük Güç RF Zayıflatıcılar (10 WATT'a Kadar)

...
Orta Güç RF Zayıflatıcılar (20-100 WATT)

...
Yüksek Güç RF Zayıflatıcılar (150-2000 WATT)

...
Ayarlanabilir RF Zayıflatıcılar